سایت معرفی و نقد کتاب وینش

شکسته نویسی و سوء تفاهم های موافقان و مخالفان

گوینده سجاد سجودی

ابوالحسن نجفی در مصاحبه ای گفته است: هرگز نمی توانیم با شکستن کلمات فارسی گفتار، به فارسی نوشتار برسیم.
نویسنده مقاله: کامران فرهادی، صدای سجاد سجودی

  این مقاله را ۰ نفر پسندیده اند

دیدگاهتان را بنویسید