{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۷ از ۷
مامان جیغ جیغو

مامان جیغ جیغو

نویسنده کتاب: یوتا باوئر

مترجم کتاب: گیتا رسولی

رده بندی سنی کتاب: 2+

ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی (پرنده‌ی آبی)

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۶

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

مقاله این کتاب

نظر من

وای پاناما قشنگ است! – داستان‌های خرسی و ببری

وای پاناما قشنگ است! – داستان‌های خرسی و ببری

نویسنده کتاب: یانوش

مترجم کتاب: گیتا رسولی

ناشر: محراب قلم

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۱۳۲۶۵۷

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

نظر من

بیا مهمانی بگیریم - داستان‌های خرسی و ببری

بیا مهمانی بگیریم - داستان‌های خرسی و ببری

نویسنده کتاب: یانوش

مترجم کتاب: گیتا رسولی

ناشر: محراب قلم

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۱۳۲۶۹۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

سلام کوچولو! – داستان‌های خرسی و ببری

سلام کوچولو! – داستان‌های خرسی و ببری

نویسنده کتاب: یانوش

مترجم کتاب: گیتا رسولی

ناشر: محراب قلم

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۱۳۳۹۶۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بیا گنج پیدا کنیم! - داستان‌های خرسی و ببری

بیا گنج پیدا کنیم! - داستان‌های خرسی و ببری

نویسنده کتاب: یانوش

مترجم کتاب: گیتا رسولی

ناشر: محراب قلم

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۱۳۲۶۶۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

نامه برای ببری - داستان‌های خرسی و ببری

نامه برای ببری - داستان‌های خرسی و ببری

نویسنده کتاب: یانوش

مترجم کتاب: گیتا رسولی

ناشر: محراب قلم

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۱۳۲۶۷۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

عصا

عصا

نویسنده کتاب: پتر هرتلینگ

مترجم کتاب: گیتا رسولی

ناشر: محراب قلم

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۶۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۷ از ۷