لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۶ از ۶
به کسی مربوط نیست!

به کسی مربوط نیست!

نویسنده کتاب: جومپا لاهیری

مترجم کتاب: گلی امامی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۸۰

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

هنر سیر و سفر

هنر سیر و سفر

نویسنده کتاب: آلن دوباتن

مترجم کتاب: گلی امامی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۸۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند

پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند

نویسنده کتاب: آلن دوباتن

مترجم کتاب: گلی امامی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۱۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

جستارهایی در باب عشق

جستارهایی در باب عشق

نویسنده کتاب: آلن دوباتن

مترجم کتاب: گلی امامی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۷ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۳۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۸۴۷۸۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

جستارهایی در باب عشق

جستارهایی در باب عشق

نویسنده کتاب: آلن دو باتن

مترجم کتاب: گلی امامی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۲۸

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

جنون گردآوری هنر معاصر

جنون گردآوری هنر معاصر

مترجم کتاب: گلی امامی، مریم مجد، سهراب مهدوی

ناشر: نظر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۸۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۶ از ۶