{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۹ از ۹
کتاب صوتی قدرت ناخودآگاه ذهن

کتاب صوتی قدرت ناخودآگاه ذهن

نویسنده کتاب: ژوزف مورفی

مترجم کتاب: گروه مترجمان

ناشر: رادیو مثبت

سال چاپ: ۱۳۹۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب صوتی موفقیت نامحدود در 20 روز

کتاب صوتی موفقیت نامحدود در 20 روز

نویسنده کتاب: آنتونی رابینز

مترجم کتاب: گروه مترجمان

ناشر: آگاه باشیم

سال چاپ: ۱۳۹۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب صوتی خلاصه کتاب بخواهید تا به شما داده شود

کتاب صوتی خلاصه کتاب بخواهید تا به شما داده شود

نویسنده کتاب: استر هیکس، جری هیکس

مترجم کتاب: گروه مترجمان

ناشر: آگاه باشیم

سال چاپ: ۱۳۹۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب صوتی نسخه بهتر خودت

کتاب صوتی نسخه بهتر خودت

نویسنده کتاب: جول اوستین

مترجم کتاب: گروه مترجمان

ناشر: آگاه باشیم

سال چاپ: ۱۳۹۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

دود و آینه‌ها

دود و آینه‌ها

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: گروه مترجمان سفیر (زیر نظر فرزاد فربد)

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۷۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب کوچک حافظه براي مديران

کتاب کوچک حافظه براي مديران

نویسنده کتاب: ويکي کالپين

مترجم کتاب: گروه مترجمان

ناشر: سایبان

نوبت چاپ: ۲

سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۱۲۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۶۲۴۲۱۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب سال بانکدار

کتاب سال بانکدار

نویسنده کتاب: علیرضا صالحی

مترجم کتاب: گروه مترجمان

ناشر: سایبان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۲۸

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۲۴۲-۲-۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

ساده سازی مدیریت امنیت اطلاعات

ساده سازی مدیریت امنیت اطلاعات

نویسنده کتاب: Georgina Gilmore و Peter Beardmor

مترجم کتاب: گروه مترجمان

ناشر: سایبان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۱۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۶۲۴۲۳۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

امنیت اطلاعات در شبکه های صنعتی

امنیت اطلاعات در شبکه های صنعتی

نویسنده کتاب: دیویدج.تیومیم

مترجم کتاب: گروه مترجمان

ناشر: سایبان

تعداد صفحات: ۱۵۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۹ از ۹