{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۴ از ۴
ببر سفید

ببر سفید

نویسنده کتاب: آراویند آدیگا

مترجم کتاب: مژده دقیقی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۲۸۶

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم

زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم

نویسنده کتاب: دوریس لسینگ

مترجم کتاب: مژده دقیقی

ناشر: کندوکاو

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۳۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۰۱۱۷۳۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم

زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم

نویسنده کتاب: دوریس لسینگ

مترجم کتاب: مژده دقیقی

ناشر: کندوکاو

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۱۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

روایت بازگشت

روایت بازگشت

نویسنده کتاب: هشام مطر

مترجم کتاب: مژده دقیقی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۵۶

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۴ از ۴