{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۰
تصمیم بگیر، عمل کن! (۵): روشن خاموش!

تصمیم بگیر، عمل کن! (۵): روشن خاموش!

نویسنده کتاب: الیسندا روکا

مترجم کتاب: لیلا مینایی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۶۸-۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تصمیم بگیر، عمل کن! (۶): راست یا دروغ؟

تصمیم بگیر، عمل کن! (۶): راست یا دروغ؟

نویسنده کتاب: الیسندا روکا

مترجم کتاب: لیلا مینایی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۶۹-۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تصمیم بگیر، عمل کن! (۵): بزن بزن!

تصمیم بگیر، عمل کن! (۵): بزن بزن!

نویسنده کتاب: الیسندا روکا

مترجم کتاب: لیلا مینایی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۶۷-۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تصمیم بگیر، عمل کن! (۴): مال خودمه!

تصمیم بگیر، عمل کن! (۴): مال خودمه!

نویسنده کتاب: الیسندا روکا

مترجم کتاب: لیلا مینایی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۶۶-۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تصمیم بگیر، عمل کن! (۳): سلام! ممنون! خداحافظ!

تصمیم بگیر، عمل کن! (۳): سلام! ممنون! خداحافظ!

نویسنده کتاب: الیسندا روکا

مترجم کتاب: لیلا مینایی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۶۵-۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تصمیم بگیر، عمل کن! (۲): ما سه تا بوگندو نیستیم!

تصمیم بگیر، عمل کن! (۲): ما سه تا بوگندو نیستیم!

نویسنده کتاب: الیسندا روکا

مترجم کتاب: لیلا مینایی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۶۳-۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تصمیم بگیر، عمل کن! (۱): ورود اشباح ممنوع!

تصمیم بگیر، عمل کن! (۱): ورود اشباح ممنوع!

نویسنده کتاب: الیسندا روکا

مترجم کتاب: لیلا مینایی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۶۳-۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

فیزیک لعنتی – آلیس در سرزمین علوم

فیزیک لعنتی – آلیس در سرزمین علوم

نویسنده کتاب: کارلو فرابّتی

مترجم کتاب: لیلا مینایی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۷۲

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۶-۶۱-۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

ریاضیات لعنتی – آلیس در سرزمین اعداد

ریاضیات لعنتی – آلیس در سرزمین اعداد

نویسنده کتاب: کارلو فرابّتی

مترجم کتاب: لیلا مینایی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۲۷

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۳۷-۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

درخت ها

درخت ها

نویسنده کتاب: ماریو بندتی

مترجم کتاب: لیلا مینایی

ناشر: فاطمی

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۰