{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۰
مجموعه‌ی کتابدار دوست داشتنی ما(در اینترنت خواندم/ کتابدار ما چیزی به ما یاد نمی‌دهد/ اژدهای خانم کتابدار/ جست‌وجوی یکهویی به روش دیویی)

مجموعه‌ی کتابدار دوست داشتنی ما(در اینترنت خواندم/ کتابدار ما چیزی به ما یاد نمی‌دهد/ اژدهای خانم کتابدار/ جست‌وجوی یکهویی به روش دیویی)

نویسنده کتاب: تونی بازئو / تصویرگر: ساچیکو یوشیکاوا

مترجم کتاب: فرمهر منجزی

ناشر: مبتکران (میچکا)

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

مقاله این کتاب

نظر من

آمبر براون اسباب کشی می‌کند

آمبر براون اسباب کشی می‌کند

نویسنده کتاب: الیزابت لوی, بروس کاویل

مترجم کتاب: فرمهر منجزی

ناشر: افق

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آمبر براون از حسودی کبود می‌شود

آمبر براون از حسودی کبود می‌شود

نویسنده کتاب: پائولا دانزیگر

مترجم کتاب: فرمهر منجزی

ناشر: افق

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

من آمبر براون

من آمبر براون

نویسنده کتاب: پائولا دانزیگر

مترجم کتاب: فرمهر منجزی

ناشر: افق

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آمبر براون احساس آبی دارد

آمبر براون احساس آبی دارد

نویسنده کتاب: پائولا دانزیگر

مترجم کتاب: فرمهر منجزی

ناشر: افق

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آمبر براون از عصبانیت قرمز می‌شود

آمبر براون از عصبانیت قرمز می‌شود

نویسنده کتاب: پائولا دانزیگر

مترجم کتاب: فرمهر منجزی

ناشر: افق

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

همیشه آمبر براون

همیشه آمبر براون

نویسنده کتاب: پائولا دانزیگر

مترجم کتاب: فرمهر منجزی

ناشر: افق

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۶۹۵۶۷۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

روزهایی با قورباغه و وزغ

روزهایی با قورباغه و وزغ

نویسنده کتاب: آرنولد لوبل

مترجم کتاب: فرمهر منجزی

ناشر: نشر چشمه

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آمبر براون آبله مرغان خوردنی نیست

آمبر براون آبله مرغان خوردنی نیست

نویسنده کتاب: پائولا دانزیگر

مترجم کتاب: فرمهر منجزی

ناشر: افق

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۵۶۴-۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آمبر براون یک مداد شمعی نیست

آمبر براون یک مداد شمعی نیست

نویسنده کتاب: پائولا دانزیگر

مترجم کتاب: فرمهر منجزی

ناشر: افق

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۵۶۳-۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۰