لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۶ صفحه بعد
کوکی

کوکی

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۷۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کورالاین

کورالاین

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۹۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کنت کارلشتاین

کنت کارلشتاین

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۱

تعداد صفحات: ۲۴۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب گورستان

کتاب گورستان

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۴۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

هابیت

هابیت

نویسنده کتاب: جِی آر آر تالکین

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۶۰

شابک: ٣ -١٨-٧٠٥٨-٦٠٠- ٩٧٨

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مترسک و خدمتکارش

مترسک و خدمتکارش

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۲۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

گودال‌ها

گودال‌ها

نویسنده کتاب: لوییس سَکِر

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۲۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

زِ مثل زکریا

زِ مثل زکریا

نویسنده کتاب: رابرت اُبراین

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۵۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

روزی روزگاری در شمال | آکسفوردِ لایرا

روزی روزگاری در شمال | آکسفوردِ لایرا

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۱۵۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

دود و آینه‌ها

دود و آینه‌ها

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: گروه مترجمان سفیر (زیر نظر فرزاد فربد)

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۷۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۶ صفحه بعد