{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۷ از ۷
تانیا یک ایده دارد

تانیا یک ایده دارد

نویسنده کتاب: کانیکا جی

مترجم کتاب: طوبی مردانی

ناشر: اردوی سوره

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۳

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۴۱۹۶۷-۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

یک دندان از دست می‌دهد

یک دندان از دست می‌دهد

نویسنده کتاب: کانیکا جی

مترجم کتاب: طوبی مردانی

ناشر: اردوی سوره

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۶

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۴۱۹۷۱-۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تانیا یک کارآگاه است

تانیا یک کارآگاه است

نویسنده کتاب: کانیکا جی

مترجم کتاب: طوبی مردانی

ناشر: اردوی سوره

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۰

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۴۶۵۲۰-۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تانیا یک حقه می‌زند

تانیا یک حقه می‌زند

نویسنده کتاب: کانیکا جی

مترجم کتاب: طوبی مردانی

ناشر: اردوی سوره

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۴

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۴۱۹۷۰-۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تانیا یک جاسوس است

تانیا یک جاسوس است

نویسنده کتاب: کانیکا جی

مترجم کتاب: طوبی مردانی

ناشر: اردوی سوره

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۴

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۴۱۹۶۹-۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تانیا و جشن عید دیوالی

تانیا و جشن عید دیوالی

نویسنده کتاب: کانیکا جی

مترجم کتاب: طوبی مردانی

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۴۱۹-۶۳-۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

ماجراجویی تانیا با سه چرخه

ماجراجویی تانیا با سه چرخه

نویسنده کتاب: کانیکا جی

مترجم کتاب: طوبی مردانی

ناشر: اردوی سوره

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۴۱۹۶۵-۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۷ از ۷