لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۵ از ۵
کتابخانه‌ی ارواح

کتابخانه‌ی ارواح

نویسنده کتاب: رنسام ریگز

مترجم کتاب: شبنم سعادت

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۷۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

ویرانم کن

ویرانم کن

نویسنده کتاب: طاهره مافی

مترجم کتاب: شبنم سعادت

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۸۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

خُردم کن

خُردم کن

نویسنده کتاب: طاهره مافی

مترجم کتاب: شبنم سعادت

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۶۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تهی شهر

تهی شهر

نویسنده کتاب: رنسام ریگز

مترجم کتاب: شبنم سعادت

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۰۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بچه‌های عجیب و غریب یتیم‌خانه‌ی پِرگِرین

بچه‌های عجیب و غریب یتیم‌خانه‌ی پِرگِرین

نویسنده کتاب: رنسام ریگز

مترجم کتاب: شبنم سعادت

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۵۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۵ از ۵