{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۶ از ۶
زیر آسمانی به رنگ خون

زیر آسمانی به رنگ خون

نویسنده کتاب: مارک سولیوان

مترجم کتاب: ساسان گلفر

ناشر: نشر خوب

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۵۹۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

هشتمین خواهر

هشتمین خواهر

نویسنده کتاب: رابرت داگونی

مترجم کتاب: ساسان گلفر

ناشر: نشر خوب

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۵۸۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مخمصه حیوانات

مخمصه حیوانات

نویسنده کتاب: جان رید

مترجم کتاب: ساسان گلفر

ناشر: نشر خوب

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۶۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

میزِل و مالوکی‌جان

میزِل و مالوکی‌جان

نویسنده کتاب: یان اوگیل‌وی

مترجم کتاب: ساسان گلفر

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۷۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

میزِل و خَشمبان

میزِل و خَشمبان

نویسنده کتاب: یان اوگیل‌وی

مترجم کتاب: ساسان گلفر

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۰۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

میزِل و اِژدهاخان

میزِل و اِژدهاخان

نویسنده کتاب: یان اوگیل‌وی

مترجم کتاب: ساسان گلفر

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۳۳۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۶ از ۶