{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۲ از ۲
مدیریت تبلیغات بازاریابی - روش ها و راهبردها

مدیریت تبلیغات بازاریابی - روش ها و راهبردها

مترجم کتاب: حمیدرضا بیرانوند

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۸۸

شابک: ٩٧٨٩٦٤٨٨٩٦٤٥٩

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مدیریت تبلیغات بازاریابی - روش ها و راهبردها

مدیریت تبلیغات بازاریابی - روش ها و راهبردها

مترجم کتاب: حمیدرضا بیرانوند

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۸۸

شابک: ٩٧٨٩٦٤٨٨٩٦٤٥٩

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۲ از ۲