لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۹ از ۹
استدلال‌های بد

استدلال‌های بد

نویسنده کتاب: علی الموسی

مترجم کتاب: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۵۶

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰-۵۶-۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

باکلاس باش!

باکلاس باش!

نویسنده کتاب: چومی پارک

مترجم کتاب: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۳۳-۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

دختری که عنکبوت شد!

دختری که عنکبوت شد!

نویسنده کتاب: هیوجین ای

مترجم کتاب: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۸-۷۸-۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

ارابه خورشید

ارابه خورشید

نویسنده کتاب: چانگ شین کیم

مترجم کتاب: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۸-۸۲-۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تمساح های رودخانه تامبونان

تمساح های رودخانه تامبونان

نویسنده کتاب: سوهی کیم

مترجم کتاب: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۸۸۴-۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

سگ نگهبان و گرگ چمنزار

سگ نگهبان و گرگ چمنزار

نویسنده کتاب: یونا پارک

مترجم کتاب: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۸-۷۶-۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مردی که حشره شد!

مردی که حشره شد!

نویسنده کتاب: چ اون چو

مترجم کتاب: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۸-۸۰-۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آستین نو، بخور پلو!

آستین نو، بخور پلو!

نویسنده کتاب: چومی پارک

مترجم کتاب: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۸-۹۰-۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

عشق بزرگ لارا

عشق بزرگ لارا

نویسنده کتاب: سونگ هیان یانگ

مترجم کتاب: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۸-۹۲-۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۹ از ۹