لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۷ صفحه بعد
چه‌گونه مي‌انديشيم ( آميزه‌ي مفهومي و پيچيدگي‌هاي پنهان ذهن)

چه‌گونه مي‌انديشيم ( آميزه‌ي مفهومي و پيچيدگي‌هاي پنهان ذهن)

نویسنده کتاب: ژيل فوكونيه - مارك ترنر

مترجم کتاب: جهانشاه ميرزابيگي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۵۲۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۰۰۰۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

الف - ب زبان‌شناسي شناختي 1

الف - ب زبان‌شناسي شناختي 1

نویسنده کتاب: وي ويان اونز - ملاني گرين

مترجم کتاب: جهانشاه ميرزابيگي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۶۰۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۱۳۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

زبان‌شناسي شناختي (يك‌مقدمه)

زبان‌شناسي شناختي (يك‌مقدمه)

نویسنده کتاب: ديويد لي

مترجم کتاب: جهانشاه ميرزابيگي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۲۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۰۱۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مقدمه‌اي بر زبان‌شناسي شناختي

مقدمه‌اي بر زبان‌شناسي شناختي

نویسنده کتاب: فريدريش اونگرر - هانس يورگ اسميت

مترجم کتاب: جهانشاه ميرزابيگي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۸۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۰۲۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مبانی دستور شناختی

مبانی دستور شناختی

نویسنده کتاب: رونالد لانگاكر

مترجم کتاب: جهانشاه ميرزابيگي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۳۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۰۰۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی شناختی

مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی شناختی

نویسنده کتاب: فريدريش اونگرر - هانس يورگ اسميت

مترجم کتاب: جهانشاه ميرزابيگي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۸۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۰۲۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

از مولكول تا استعاره (نظريه نوروني زبان)

از مولكول تا استعاره (نظريه نوروني زبان)

نویسنده کتاب: جروم فلدمن

مترجم کتاب: جهانشاه ميرزابيگي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۵۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۳۹۱۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

استعاره‌ها از كجا مي‌آيند (شناخت بافت در استعاره)

استعاره‌ها از كجا مي‌آيند (شناخت بافت در استعاره)

نویسنده کتاب: زولتان كوچش

مترجم کتاب: جهانشاه ميرزابيگي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۳۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۳۸۶۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

زيبايی‌شناسی فهم انسان (معنای بدن)

زيبايی‌شناسی فهم انسان (معنای بدن)

نویسنده کتاب: مارك جانسون

مترجم کتاب: جهانشاه ميرزابيگي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۳۸۵۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

رياضيات از كجا می‌آيد (چگونه ذهن جسمانی رياضيات را خلق مي‌كند)

رياضيات از كجا می‌آيد (چگونه ذهن جسمانی رياضيات را خلق مي‌كند)

نویسنده کتاب: جورج ليكاف - رافائل اي. نونيس

مترجم کتاب: جهانشاه ميرزابيگي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۵۴۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۳۸۴۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۷ صفحه بعد