لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


صفحه قبل کتاب ۱۱ تا ۲۰ از ۱۷۸۹ صفحه بعد
سرزمین عجایب

سرزمین عجایب

نویسنده کتاب: جعفر مدرس‌صادقی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۵۹


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

پایان روز

پایان روز

نویسنده کتاب: محمدحسین محمدی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۲۵


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

یاد نئون بخیر: مجموعه داستان

یاد نئون بخیر: مجموعه داستان

نویسنده کتاب: دیوید فاستر والاس

مترجم کتاب: پرستو گرانمایه

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۶۶


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ضددانش: چگونه تئوری‌های توطئه، پزشکی جعلی، علم ساختگی و تاریخ دروغین، مارا محاصره کرده‌اند

ضددانش: چگونه تئوری‌های توطئه، پزشکی جعلی، علم ساختگی و تاریخ دروغین، مارا محاصره کرده‌اند

نویسنده کتاب: دامیان تامپسون

مترجم کتاب: سهراب خلیلی شورینی و مرتضی خلیلی شورینی

ناشر: صمدیّه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۷۵


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

اضطراب منزلت

اضطراب منزلت

نویسنده کتاب: آلن دوباتن

مترجم کتاب: ترجمه‌ی زهرا باختری

ناشر: چترنگ

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۳۸


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

شغل پدر

شغل پدر

نویسنده کتاب: سرژ شالاندون

مترجم کتاب: مهستی بحرینی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۷۹


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

مرغ مقلد

مرغ مقلد

نویسنده کتاب: کاترین ارسکین

مترجم کتاب: کیوان عبیدی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۱۹


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

از سرد و گرم روزگار

از سرد و گرم روزگار

نویسنده کتاب: احمد زیدآبادی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۸۶


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

البته که عصبانی هستم: پنج جستار درباره‌ی وطن و انزوای خودخواسته

البته که عصبانی هستم: پنج جستار درباره‌ی وطن و انزوای خودخواسته

نویسنده کتاب: دوبراوکا اوگرشیچ

مترجم کتاب: خاطره کردکریمی (ترجمه از متن انگلیسی)

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۳۵


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

پشیمانم کن

پشیمانم کن

نویسنده کتاب: عباس صفاری

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۵۵


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

صفحه قبل کتاب ۱۱ تا ۲۰ از ۱۷۸۹ صفحه بعد