لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱ از ۱
باغی میان دو خیابان: چهار هزار و یک روز از زندگی کامران دیبا در گفتگو با رضا دانشور

باغی میان دو خیابان: چهار هزار و یک روز از زندگی کامران دیبا در گفتگو با رضا دانشور

نویسنده کتاب: رضا دانشور

ناشر: نشر بن‌گاه

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۶۱


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱ از ۱