{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۲ از ۲
رنج و التیام در سوگواری و داغدیدگی

رنج و التیام در سوگواری و داغدیدگی

نویسنده کتاب: جیمز ویلیام وُردِن

مترجم کتاب: محمد قائد

ناشر: فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۰۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

خطاب به عشق، نامه های عاشقانه آلبرکامو و ماریا کاسارس

خطاب به عشق، نامه های عاشقانه آلبرکامو و ماریا کاسارس

نویسنده کتاب: آلبر کامو و ماریا کاسارس

مترجم کتاب: زهرا خانلو

ناشر: فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۶۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۲ از ۲