لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۵ از ۵
از نجوای سنت تا غوغای پاپ

از نجوای سنت تا غوغای پاپ

نویسنده کتاب: محمود خوشنام

ناشر: فرهنگ جاوید

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۶۲۹


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ریگودون

ریگودون

نویسنده کتاب: لویی فردینان سلین

مترجم کتاب: افتخار نبوی‌نژاد

ناشر: فرهنگ جاوید

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۵۰


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ملال پاریس و برگزیده‌ای از گل‌های بدی

ملال پاریس و برگزیده‌ای از گل‌های بدی

نویسنده کتاب: شارل بودلر

مترجم کتاب: محمدعلی اسلامی ندوشن

ناشر: فرهنگ جاوید

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۳


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

زن چپ دست

زن چپ دست

نویسنده کتاب: پیتر هانتکه

مترجم کتاب: فرخ معینی

ناشر: فرهنگ جاوید

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۹۰


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

تأمّل درباره‌ی گیوتین

تأمّل درباره‌ی گیوتین

نویسنده کتاب: آلبر کامو

مترجم کتاب: قاسم رستمی

ناشر: فرهنگ جاوید

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۸۰


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۵ از ۵