لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۷ از ۷
یک چیز سیاه

یک چیز سیاه

نویسنده کتاب: رضا دالوند

ناشر: انتشارات طوطی(کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی)

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ما این‌طوری زندگی می‌کنیم

ما این‌طوری زندگی می‌کنیم

نویسنده کتاب: مت لموث

مترجم کتاب: سحر ترهنده

ناشر: انتشارات طوطی(کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی)

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۵۲

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی‌اش

ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی‌اش

نویسنده کتاب: جمشید خانیان

ناشر: انتشارات طوطی(کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی)

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۹۸

تعداد صفحات: ۹۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ویرجینیا گرگ می‌شود

ویرجینیا گرگ می‌شود

نویسنده کتاب: کیو مکلیر

مترجم کتاب: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: انتشارات طوطی(کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی)

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کلاغ سیاه به سفر می‌رود

کلاغ سیاه به سفر می‌رود

نویسنده کتاب: بابک صابری

ناشر: انتشارات طوطی(کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی)

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۴

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

تو یک جهانگردی

تو یک جهانگردی

نویسنده کتاب: شهرزاد شهرجردی

ناشر: انتشارات طوطی(کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی)

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۹

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

شنگال

شنگال

نویسنده کتاب: کیو مکلیر

مترجم کتاب: زهره پریرخ / تصویرگر: ایزابل آرسنالت

ناشر: انتشارات طوطی(کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی)

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۶

تاکنون 3 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۷ از ۷