لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۳ از ۳
پنجمین فرمان؛ خلق سازمان یادگیرنده

پنجمین فرمان؛ خلق سازمان یادگیرنده

نویسنده کتاب: پیتر سنگه

مترجم کتاب: حافظ کمال هدایت، محمد روشن

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱۰ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۵۰۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

رهبری کسب و کار در آینده: 60 فرصت، 60 تهدید

رهبری کسب و کار در آینده: 60 فرصت، 60 تهدید

نویسنده کتاب: لورنس ساموئل

مترجم کتاب: مهدی ملائی، علی محمد گودرزی

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٥٩١

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کسب و کار بین الملل: رویکری جامع و کاربردی

کسب و کار بین الملل: رویکری جامع و کاربردی

نویسنده کتاب: مهران رضوانی

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰۰

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١١٠٢

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۳ از ۳