لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۱ صفحه بعد
کورالاین

کورالاین

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۹۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب گورستان

کتاب گورستان

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۴۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

ناکجا

ناکجا

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: مهدی بُنواری

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۴۱۶

شابک: ٩ -٦١-٧٠٥٨-٦٠٠- ٩٧٨

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مارکی چطور کُتش را پس گرفت

مارکی چطور کُتش را پس گرفت

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: مهدی بُنواری

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۸۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

دود و آینه‌ها

دود و آینه‌ها

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: گروه مترجمان سفیر (زیر نظر فرزاد فربد)

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۷۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

خوشبختانه شیر

خوشبختانه شیر

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۶۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

حقیقت غاری‌ست در کوه‌های سیاه

حقیقت غاری‌ست در کوه‌های سیاه

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۸۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

ج مثل جادو

ج مثل جادو

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۱

تعداد صفحات: ۱۸۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

اقیانوسِ انتهای جاده

اقیانوسِ انتهای جاده

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۶۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

اساطیر نورس

اساطیر نورس

نویسنده کتاب: نیل گیمن

مترجم کتاب: رحیم قاسمیان

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۸۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۱ صفحه بعد