{ لیست کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


افغانی‌کشی

افغانی‌کشی

نویسنده: محمدرضا ذوالعلی

ناشر: پیدایش

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۳۲۷

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مهاجر مرجوعی

مهاجر مرجوعی

نویسنده: محمدرضا ذوالعلی

ناشر: موسسه تالیفی ارشدان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۸۵

شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۸۰۱۱۵۳

تاکنون 5 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند