لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۹ از ۹
داستان‌های گریم برای پیر و جوان

داستان‌های گریم برای پیر و جوان

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: سمیه گنجی

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

یاقوت در دود

یاقوت در دود

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: فرناز خوشبخت

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۲۷۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کوکی

کوکی

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۷۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کنت کارلشتاین

کنت کارلشتاین

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۱

تعداد صفحات: ۲۴۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مترسک و خدمتکارش

مترسک و خدمتکارش

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۲۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

روزی روزگاری در شمال | آکسفوردِ لایرا

روزی روزگاری در شمال | آکسفوردِ لایرا

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۱۵۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

دختر آتش‌ساز

دختر آتش‌ساز

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: مریم موسوی‌بلده

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۹۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

داستان‌های گریم برای پیر و جوان

داستان‌های گریم برای پیر و جوان

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: سمیه گنجی

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۳۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

پلِ شکسته

پلِ شکسته

نویسنده کتاب: فیلیپ پولمن

مترجم کتاب: فرزاد فربد

ناشر: پریان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۷۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۹ از ۹