{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۵ از ۵
پاریس از دور نمایان شد

پاریس از دور نمایان شد

نویسنده کتاب: علی‌اکبر شیروانی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۲۷

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۸۸۴-۱-۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

قهوۀ استانبول نیکو می‌سوزد

قهوۀ استانبول نیکو می‌سوزد

نویسنده کتاب: علی‌اکبر شیروانی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۱۴

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۸۸۴-۵-۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آسمان لندن زیاده می‌بارد

آسمان لندن زیاده می‌بارد

نویسنده کتاب: علی‌اکبر شیروانی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ:

تعداد صفحات: ۲۲۳

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۸۸۴-۸-۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

سن‌پترزبورگ موزیکانچی دارد

سن‌پترزبورگ موزیکانچی دارد

نویسنده کتاب: علی‌اکبر شیروانی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ:

تعداد صفحات: ۲۱۲

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۸۰۱۹-۴-۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بمبئی رقص الوان است

بمبئی رقص الوان است

نویسنده کتاب: علی‌اکبر شیروانی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ:

تعداد صفحات: ۱۳۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۸۰۱۹-۷-۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۵ از ۵