لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱ از ۱
در تقاطع سنت، فقر و جنسیت

در تقاطع سنت، فقر و جنسیت

نویسنده کتاب: سپیده ثقفیان

ناشر: خرد سرخ

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۷۶

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱ از ۱