لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۳ از ۳
یک روز مانده به عید پاک

یک روز مانده به عید پاک

نویسنده کتاب: زویا پیرزاد

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۱۲

تهیه این کتاب

نظر من

مثل همه‌ی عصرها

مثل همه‌ی عصرها

نویسنده کتاب: زویا پیرزاد

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۹۲

تهیه این کتاب

نظر من

طعم گس خرمالو

طعم گس خرمالو

نویسنده کتاب: زویا پیرزاد

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۵۴

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۳ از ۳