لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۱ صفحه بعد
تشپ کال

تشپ کال

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق


تهیه این کتاب

نظر من

راز موتور سیکلت من

راز موتور سیکلت من

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی


تهیه این کتاب

نظر من

من و زرافه و پلی

من و زرافه و پلی

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق


تهیه این کتاب

نظر من

انگشت جادویی

انگشت جادویی

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق


تهیه این کتاب

نظر من

چارلی و کارخانه شکلات سازی

چارلی و کارخانه شکلات سازی

نویسنده کتاب: رولد دال

ناشر: افق


تهیه این کتاب

نظر من

چارلی و آسانسور شیشه ای

چارلی و آسانسور شیشه ای

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق


تهیه این کتاب

نظر من

غول بزرگ مهربان

غول بزرگ مهربان

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی


تهیه این کتاب

نظر من

جیمز و هلوی غول پیکر

جیمز و هلوی غول پیکر

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق


تهیه این کتاب

نظر من

ماتیلدا

ماتیلدا

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: پروین علی پور

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۹ سال چاپ: ۱۳۹۰


تهیه این کتاب

نظر من

تمساح غول پیکر

تمساح غول پیکر

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ: ۱۳۸۲


تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۱ صفحه بعد