لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۲ از ۲
فقه و حکمرانی حزبی

فقه و حکمرانی حزبی

نویسنده کتاب: داوود فیرحی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۵۷۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه)

قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه)

نویسنده کتاب: داوود فیرحی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۱۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۷۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۲ از ۲