لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱ از ۱
دگرگونی جهان - درآمدی بر مانیفست کمونیست

دگرگونی جهان - درآمدی بر مانیفست کمونیست

نویسنده کتاب: بابک احمدی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۷۲

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱ از ۱