{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱ از ۱
روایت جنگ در دل جنگ: با نگاهی به مستندهای سید مرتضی آوینی

روایت جنگ در دل جنگ: با نگاهی به مستندهای سید مرتضی آوینی

نویسنده کتاب: انیس دو ویکتور

مترجم کتاب: محمد مهدی شاکری

ناشر: واحه با همکاری انتشارات «بنیاد سینمایی فارابی» و «انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران»

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۰

تاکنون 3 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱ از ۱