{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۷ از ۷
آسيب‌هاي نوپديد خانواده بزهكاري جرم و جنايت (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

آسيب‌هاي نوپديد خانواده بزهكاري جرم و جنايت (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

نویسنده کتاب: انجمن جامعه‌شناسي ايران

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۲۲۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مسايل و مشكلات اجتماعي (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

مسايل و مشكلات اجتماعي (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

نویسنده کتاب: انجمن جامعه‌شناسي ايران

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۴۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۲۶۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آسيب‌هاي اقتصادي (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

آسيب‌هاي اقتصادي (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

نویسنده کتاب: انجمن جامعه‌شناسي ايران

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۹۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۲۵۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

اعتياد (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

اعتياد (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

نویسنده کتاب: انجمن جامعه‌شناسي ايران

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۲۳۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آسيب‌هاي كودكان نوجوانان جوانان و سالمندان (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

آسيب‌هاي كودكان نوجوانان جوانان و سالمندان (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

نویسنده کتاب: انجمن جامعه‌شناسي ايران

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۷۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۲۱۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آسيب‌هاي شهري و سكونت‌گاهي (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

آسيب‌هاي شهري و سكونت‌گاهي (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

نویسنده کتاب: انجمن جامعه‌شناسي ايران

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۲۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۱۹۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آسيب‌هاي زنان و خانواده (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

آسيب‌هاي زنان و خانواده (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

نویسنده کتاب: انجمن جامعه‌شناسي ايران

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۰۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۱۸۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۷ از ۷