۵۰ پرسش درباره بدن

نویسنده کتاب: تانیا لوید کی

مترجم کتاب: فروغ فرجود

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۰۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰-۳۷-۵

تهیه این کتاب