230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان (3 جلدی)

نویسنده کتاب: محسن میرزایی

ناشر: سیته

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۲

تعداد صفحات: ۱۲۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۲۵۳۴۵۰

تهیه این کتاب