101 سوالی که در دهه بیست‌سالگی باید از خود بپرسید و صادقانه بگویم، در دهه سی‌سالگی هم همین‌طور

نویسنده کتاب: پل انگون

مترجم کتاب: هدیه جامعی

ناشر: کتاب کوله‌پشتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۰۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۱۲۰۴۳

تهیه این کتاب