یک عمر دوستی

نویسنده کتاب: چانگ هی پارک

مترجم کتاب: زهرا یوسفی راد

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۸-۷۴-۰

تهیه این کتاب