یک عاشقانه‌ی آرام

نویسنده کتاب: نادر ابراهیمی

مترجم کتاب: روزبهان

تعداد صفحات: ۳۶۷

شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۵۲۹۱۲۱

تهیه این کتاب