یک داستان محشر

نویسنده کتاب: فوئب گیلمن

مترجم کتاب: نسرین وکیلی, پدرام مهین پور

ناشر: مبتکران

تهیه این کتاب