یک توپ برای همه

نویسنده کتاب: بریژیت ونینگر

مترجم کتاب: حسام سبحانی طهرانی, ماندانا نارنجیها

ناشر: مبتکران

تهیه این کتاب