یانگون؛ سفری به برمه

نویسنده کتاب: گی دولیل

مترجم کتاب: عاطفه احمدی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۷۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۹۴-۱۰-۵

تهیه این کتاب