گ‍ی‍ت‍ا (ب‍ه‍گ‍ود گ‍ی‍ت‍ا): ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ذاه‍ب‌ ه‍ن‍د

نویسنده کتاب: محمد علی موحد

ناشر: خوارزمی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۶۷

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۸۷۰۶۸۲

تهیه این کتاب