کوه‌های سفید

نویسنده کتاب: جان کریستوفر

مترجم کتاب: ثریا کاظمی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۲۰۹۹۶

تهیه این کتاب