کتاب کوچک حافظه براي مديران

نویسنده کتاب: ويکي کالپين

مترجم کتاب: گروه مترجمان

ناشر: سایبان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۱۲۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۶۲۴۲۱۸

تهیه این کتاب