کتاب همراه بازاریابان دیجیتال

نویسنده کتاب: برایان سولیس

مترجم کتاب: سعید قدوسی‌نژاد

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۷۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۹۴-۲۸-۰

تهیه این کتاب