پرسش‌های دخترانه – هر چه دوست دارید درباره بلوغ بپرسید

نویسنده کتاب: کارا ناترسون

مترجم کتاب: ژاله نوینی

ناشر: ایران بان

تهیه این کتاب