هیچ چیز آن‌جا نیست

نویسنده کتاب: انی دیلارد

مترجم کتاب: محمد ملاعباسی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۲۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۹۴-۱۶-۷

تهیه این کتاب