نگهبانان

نویسنده کتاب: جان کریستوفر

مترجم کتاب: حسین ابراهیمی (الوند)

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۳۴۹۱

تهیه این کتاب