موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی: زندگی و کارنامه‌ی علی خسروشاهی

نویسنده کتاب: علی‌اصغر سعیدی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۲۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۸۵۴۴۸۷

تهیه این کتاب