موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دوره پهلوی: زندگی و کارنامه محمدرحیم متقی‌ایروانی

نویسنده کتاب: علی‌اصغر سعیدی, فریدون شیرین‌کام

ناشر: گام نو

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۴۲۶

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۹۱۷۲۰۰

تهیه این کتاب