من ملاله هستم

نویسنده کتاب: ملاله یوسف‌زی, کریستینا لمب

مترجم کتاب: هانیه چوپانی

ناشر: کتاب کوله‌پشتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۳۴۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۶۸۷۸۹۶

تهیه این کتاب