من رو یادت هست

نویسنده کتاب: سوفی کینسلا

مترجم کتاب: روناک احمدی آهنگر

ناشر: نون

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۸۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۷۴۰۶۰۵

تهیه این کتاب